Tags Hòa Lạc

Tag: Hòa Lạc

Động lực phát triển từ đô thị Hòa Lạc

Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-TTg mới đây là căn cứ để Hà Nội xúc tiến kêu gọi đầu...

TUYỂN DỤNG